Aanpak

SAMENTHUIS BEGINT BIJ U

We verdiepen ons in wat u wilt bereiken, welke toekomstplannen u heeft en wat u belangrijk vindt.
Als eigenaar van grond, als gemeente waarin gebouwd wordt én als toekomstige bewoner.
Alleen dan kunnen wij voor u de maximale waarde toevoegen.

1

Business Case


SamenThuis streeft naar maximale waarde creatie. We leveren een transparante businesscase, waarin getoetste afzet, financiering, bestemmingswijziging en (bouw-) kosten optimaal in balans worden gebracht.

 

2

Draagvlak


SamenThuis creëert draagvlak bij omwonenden, gemeente, toekomstige bewoners en andere stakeholders. Dat doen we door persoonlijk contact in 1-op-1 gesprekken, inloopavonden, maar ook via project-websites en (online) enquêtes.

 

3

Co-creatie


SamenThuis geeft kopers en huurders in een vroeg stadium concrete invloed op een project. Of het nu gaat om de woningtypes, indeling van de woning of het materiaalgebruik. We geven toekomstige bewoners zelf de keus. Dat vergroot hun tevredenheid en daarmee de slagingskans van een project.
4

Bestemmingsplan en vergunningen


SamenThuis voert persoonlijk overleg met gemeentes en andere overheden om te komen tot een helder beeld van de situatie. Want ook dat is input voor een haalbaar plan. We verzorgen de gehele bestemmingswijziging procedure inclusief de benodigde vergunningen.

 

5

Realisatie èn oplevering


SamenThuis is pas tevreden als de eindgebruiker(s) na oplevering met veel plezier in hun nieuwe woning wonen. SamenThuis begeleidt de communicatie tussen eindgebruiker en aannemer en borgt de wensen van eindgebruikers in een op maat gemaakte (samenwerkings-) ​overeenkomst met de aannemer.

 

6

Rendement op geïnvesteerd vermogen


SamenThuis maakt in een vroeg stadium het rendement inzichtelijk op uw geïnvesteerd vermogen òf uw ingebrachte gronden. SamenThuis beschikt daarnaast over specialistische kennis over de ontwikkeling en verhuur van huurwoningen. Indien gewenst kunnen we de volledige verhuur inclusief screening van huurders verzorgen.