College Nijkerk stemt in met nieuwe ontwikkeling van SamenThuis Vastgoedontwikkeling

College Nijkerk stemt in met nieuwe ontwikkeling van SamenThuis Vastgoedontwikkeling

Het gebied aan de Oude Barneveldseweg is sinds 2004 in beeld voor een herontwikkeling naar wonen. Doordat andere woningbouwprojecten meer prioriteit kregen is het tot nu toe nog niet tot een herontwikkeling gekomen. In de afgelopen periode zijn opnieuw gesprekken gevoerd over de herontwikkeling naar woningbouw op deze locatie, en dat heeft nu geleid tot dit voorstel.

SamenThuis Vastgoedontwikkeling is namens de eigenaren kartrekker van de ontwikkeling. In overleg met de omgeving én de gemeente heeft SamenThuis een globale ruimtelijke visie opgesteld voor de herontwikkeling.

In het gebied komt in een groene opzet, een gemengde woonwijk met 120-135 woningen, met de focus op starters en senioren.

Omwonenden en aanwezige bedrijven zijn betrokken bij de planvorming. In de plannen wordt zorgvuldig rekening gehouden met omwonenden en de bedrijven die al aanwezig zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een bufferzone (met water en groen) aan de westzijde van het plangebied. Het kinderdagverblijf in het gebied wordt ingepast in de plannen.  Een duurzaamheidsvisie maakt onderdeel uit van de plannen. Woningen worden tenminste als energie neutrale woningen gerealiseerd.

Zie meer: Nieuwe woningen langs Oude Barneveldseweg