Kantoren Princenhof maken plaats voor woningen

Kantoren Princenhof maken plaats voor woningen

De gedeeltelijke omvorming van bedrijventerrein De Princenhof tot woonwijk lijkt met de terinzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan voor de kavel Larikslaan 3 in een stroomversnelling te komen. Er liggen inmiddels ook concrete plannen om de panden aan Larikslaan 1, 4 en 6 én onder meer panden aan de Kastanjelaan af te breken en te vervangen door woningen.

Lees hier het volledige bericht