Selecteer een pagina

Circulus Utrecht

Circulus kent een grote variatie aan woningen voor alle generaties, dit maakt het een gewilde plek voor jong en oud.

* De afbeeldingen en ontwerpen zijn niet definitief

Status
Prognose start verkoop Q4 2024

Aantal woningen
63 koopappartementen

Bijzonderheden
Het project Circulus is via een tender door gemeente Utrecht gegund aan SamenThuis en haar samenwerkingspartner Kwakkenbos. In de selectie procedure heeft SamenThuis van alle deelnemende partijen op ieder onderdeel het hoogste aan punten gescoord.

Circulus sluit met een krachtige volumeopbouw en expressieve architectuur haarfijn aan
op de bestaande stedenbouwkundige en architectonische omgeving. Aan de binnenzijde
van het bouwblok is Circulus radicaal anders, dan eerdere plannen in de omgeving.
Circulus heeft een circulair en biobased hart, met hout als duurzame drager.
De daken worden maximaal benut voor het vasthouden van regenwater, als daktuin,
voor PV-panelen en als voedselbron en nestelplek voor vogels en insecten. Met de
opgewekte zonne-energie worden de woningen voorzien van elektriciteit. Opgevangen
regenwater, het wormenhotel en ontlasting van vogels zorgen voor voedsel van de planten
op de daktuin en de stadskas.

Circulus kent een grote variatie aan woningen voor alle generaties, dit maakt het een
gewilde plek voor jong en oud. Starters, alleenstaanden, senioren, empty nesters,
gescheiden ouders met kinderen of het jonge gezin.