Selecteer een pagina

Westerwal in Oudewater

Een gebiedsontwikkeling langs de Hollandsche IJssel naast de binnenstad van Oudewater.

* De afbeeldingen en ontwerpen zijn niet definitief

Status
Prognose start verkoop 2022
Prognose start bouw 2022

Aantal woningen
Circa 98 woningen

Woningtypes
17 starters-appartementen
6 levensloopbestendige appartementen
73 gezinswoningen verdeeld over 10 woningenblokken en een diversiteit van ruim 20 verschillende woningtypes
2 vrijstaande entree- woningen

Bijzonderheden
Binnenstedelijke ontwikkeling aan de rand van de binnenstad van Oudewater.
Na intensieve samenwerking met de gemeente en West8 is de stedenbouwkundige visie en het beeldkwaliteitsplan unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
Uitgebreid participatietraject met alle betrokkenen (o.a. Klankbordgroep, ateliers, (digitale)inloopavonden, en verkeersverdiepingssessies).
De vestingsstructuur van de Oude Hollandsche Waterlinie en de industriële nijverheid van de 19e eeuw vormen een belangrijk cultuurhistorisch vertrekpunt.
Hoogwaardige architectuur van Hans Been Architecten en MONADNOCK

Stedenbouwkundige visie en BKP
Cultuurhistorisch