Selecteer een pagina

Wat we doen

Het ontwikkelen van gebieden of gebouwen is complex. Dat vraagt om maatwerk.
Zo vinden we een creatieve oplossing voor iedere plek.

ALLES IN DE JUISTE CONTEXT

We beginnen met het in kaart brengen van de omgeving. Want je weet pas echt wat een plek nodig heeft, als je de context kent.

De historie en stedenbouwkundige context van de plek is voor ons een belangrijk fundament. Ook verdiepen we ons in het gemeentelijke beleid en haar ambities. Maar het allerbelangrijkste: we lopen door en praten met de buurt. Dat is de enige manier om erachter te komen wat er speelt. Wat zijn de behoeftes van de omgeving? Wat zijn de wensen van de huidige én toekomstige bewoners? En wat wil de lokale markt? Stuk voor stuk essentiële vragen die we eerst beantwoorden voordat we verder gaan.

ALLES IN DE JUISTE CONTEXT

DE BASIS VOOR BETERE PLANNEN

Hoe meer input we krijgen van betrokkenen, hoe beter de plannen worden. Inmiddels hebben we dan ook ervaring met verschillende vormen van participatie.

We verdiepen ons zo goed mogelijk in alle belanghebbenden. Dat doen we door persoonlijk contact, zoals in één-op-één gesprekken en inloopavonden.

Maar ook via projectwebsites en online enquêtes. Het maakt daarbij niet uit of het om een groot of klein project gaat: mensen stellen het op prijs als iemand vraagt wat ze ervan vinden en dat daar ook wat mee gedaan wordt.

Door goed gebruik te maken van de ideeën en kennis van belanghebbenden, ontstaat een beter beeld van de situatie.

PARTICIPATIE

Website en krantenartikel

PARTICIPATIE

Digitale uitzendingen

PARTICIPATIE

Inloop- en informatieavonden 

DUURZAAM EN CIRCULAIR DENKEN

Duurzaamheid is voor ons geen trend of sausje. Het is de manier waarop we altijd al gewerkt hebben.

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En dat hebben we ook altijd gehad. We gebruiken bijvoorbeeld zomin mogelijk materiaal, en het materiaal dat we gebruiken is zoveel mogelijk biobased en recyclebaar. Andere onderdelen van onze duurzame aanpak: efficiënt ruimtegebruik, maximaal natuurlijke daglichttoetreding, duurzame energie- en watersystemen en de toepassing van prefab elementen.

Afbeelding: De 10 van Houten, opgeleverd in 2017, toen al energieneutraal en all-electric.

WIJ MAKEN HET WAAR

Voor geslaagde projectontwikkeling moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Wij zorgen ervoor dat alles past en wordt verwezenlijkt.

Van een locatie maak je niet zomaar een woonwijk. Projectontwikkeling is een complex vak waarin veel verschillende factoren op het goede moment moeten samenvallen. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Want wat er ook moet gebeuren, wij maken het waar. We kijken wat er nodig is en gaan de samenwerking aan. Vaak ligt het antwoord in goed luisteren naar belanghebbenden en bij onze vaste partners: de architecten, adviseurs en aannemers met wie we al jaren goed samenwerken of nieuwe creatieve samenwerkingspartners.

Daarom kies je voor SamenThuis

NO CURE, NO PAY

 

Ieder project dat we ontwikkelen doen we op basis van no cure, no pay. Van marktonderzoek en financiering tot bestemmingswijzigingen en vergunningen en van realisatie tot exploitatie.

VOOR eigen rekening

 

Grond en gebouwen verwerven we op eigen rekening en eigen risico. Door naadloos aan de sluiten op de marktvraag bieden we scherpe grond- en bouwprijzen.

MAXIMALE WAARDE

 

Zoek je een ontwikkelaar? Wij creëren maximale waarde op je locatie door vraag gestuurde ontwikkeling en draagvlak bij de gemeente en belanghebbenden.